conthachmiennam

Cồn Khô Xanh đặc biệt ĐB

  • Ethanol : 92%.
  • Phụ gia trợ đông : 5%.
  • Phụ gia hạn chế cháy : 2%.
  • Nước và màu nước : 1%.
  • Thời gian cháy 12p-16p
  • Quy cách 10kg/ thùng. 1kg = 16 cục
  • Ưu điểm dễ cháy

Đang cập nhật

Sản phẩm liên quan

0909 630 261