conthachmiennam

PHÂN PHỐI CỒN THẠCH – CỒN THẠCH MIỀN NAM – CỒN ĂN LẨU – CỒN THẠCH GIÁ RẺ – MUA CỒN THẠCH Ở ĐÂU – Hotline : A.Thuận 0909630261 – A.Đạt 0903053018

** Chào Mừng Bạn Đến Với Thế Giới Của Sản Phẩm Cồn **
** Cồn Khô Thuận Lộc – Cồn Thạch Miền Nam Sự Lựa Chọn Hoàn Hảo Cho Những Bữa Tiệc Của Bạn
*** 𝐐𝐔𝐘 𝐂𝐀́𝐂𝐇 :
+ 𝐂𝐎̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐀̣𝐂𝐇 : 𝟔𝟎𝐥𝐲/𝐭𝐡𝐮̀𝐧𝐠
+ 𝐂𝐎̂̀𝐍 𝐊𝐇𝐎̂ : 𝟏𝟎𝐤𝐠/𝐭𝐡𝐮̀𝐧𝐠 ( 𝟏𝐤𝐠 = 𝟏𝟔 𝐜𝐮̣𝐜 )
+ 𝐂𝐎̂̀𝐍 𝐓Ú𝐈 : 𝟏𝟐𝟎 𝐭𝐮́𝐢/𝐭𝐡𝐮̀𝐧𝐠
+ CỒN KHÔ TÚI : 120 túi/thùng
*** 𝐐𝐮𝐲́ 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐇𝐚̀𝐧𝐠 – 𝐐𝐮𝐲́ Đ𝐨̂́𝐢 𝐓𝐚́𝐜 – 𝐐𝐮𝐚́𝐧 𝐀̆𝐧 – 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐇𝐚̀𝐧𝐠 – 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐒𝐚̣𝐧 𝐂𝐨́ 𝐍𝐡𝐮 𝐂𝐚̂̀𝐮 𝐗𝐢𝐧 𝐕𝐮𝐢 𝐋𝐨̀𝐧𝐠 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐇𝐞̣̂ 𝐀𝐧𝐡 Đ𝐀̣𝐓 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 – 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 : 𝟎𝟗𝟎𝟑.𝟎𝟓𝟑.𝟎𝟏𝟖 𝐇𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐙𝐚𝐥𝐨- 𝐅𝐛 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐯𝐮̣ 𝟐𝟒/𝟕

Danh mục tin tức

Tin xem nhiều

TIN LIÊN QUAN

0909 630 261