conthachmiennam

Cồn thạch loại 2

  • Trọng lượng 120g
  • Ethanol : 86%.
  • Phụ gia trợ đông : 10%.
  • Phụ gia hạn chế cháy : 2%.
  • Nước và màu nước : 2%.
  • Thời gian cháy 32p-36p
  • Quy cách 60ml/ thùng.
  • Ưu điểm là sản phẩm thay thế hữu hiệu bếp gas bếp từ được dùng phổ biến rộng rãi hiện nay
  • Sản phẩm là loại năng lượng xanh sạch an toàn và tiết kiệm
  • Cháy rất lâu và không cay mắt, không nổ ly ti, không khói và đặc biệt nhà hàng quán hay lựa chọn,

Đang cập nhật

0909 630 261