conthachmiennam

Cồn Túi L2

  • Ethanol : 86%.
  • Phụ gia trợ đông : 10%.
  • Phụ gia hạn chế cháy : 3%.
  • Nước và màu nước : 1%.
  • Thời gian cháy 10p-15p
  • Quy cách 120 túi/ thùng
  • Trọng lượng 7gram/ túi
  • Ưu điểm dễ cháy

Đang cập nhật

0909 630 261