conthachmiennam

Cồn Khô Xanh X1

  • Ethanol : 86%.
  • Phụ gia trợ đông : 10%.
  • Phụ gia hạn chế cháy : 3%.
  • Nước và màu nước : 1%.
  • Thời gian cháy 10p-14p
  • Quy cách 10kg/ thùng. 1kg = 16 cục
  • Ưu điểm dễ cháy

Đang cập nhật

0909 630 261